Regulamin grupy Tyflo K.S.Z.

1. Grupa jest przeznaczona wyłącznie dla użytkowników, którzy teraz bądź w przyszłości będą zainteresowani sprzedażą, zakupem, bądź zamianą przedmiotów nowych lub używanych.

2. Na grupie sprzedajemy lub kupujemy lub zamieniamy przedmioty, które ułatwiają osobom z dysfunkcją wzroku codzienne funkcjonowanie. W indywidualnych przypadkach można sprzedawać inne rzeczy, ale najpierw uprzejmie proszę o kontakt z administratorem.

3. Nie dopuszcza się i nie będzie tolerowane: Wywyższanie się ponad innych, napastliwość wypowiedzi, komentowanie ofert, obrażanie uczestników grupy, wzajemne animozje, nadmierne używanie słów ogólnie uważanych za obraźliwe.

4. Na grupie nie komentujemy ceny oferowanego produktu nawet, jeśli uważa się ją za wygórowaną lub zaniżoną.

5. Komunikacja na grupie (zarówno bieżące sprawy jak i dodawanie ofert), powinna być przede wszystkim w formie wiadomości głosowych, w drugiej kolejności w formie tekstowej.

6. W ofercie sprzedaży, kupna lub zamiany powinny znaleźć się informacje:
A – imię użytkownika;
B – rodzaj oferty: sprzedam, kupię lub zamienię;
C – nazwa oferowanego produktu;
D – opis produktu z podaniem dokładnego modelu i jeśli to możliwe łącza do takiego samego produktu w internecie.
Opis produktu powinien być uczciwy i rzetelny, jeśli sprzedawany przedmiot był używany, proszę podać przybliżony termin od kiedy do kiedy, jeśli przedmiot nosi ślady użytkowania powinien zostać zaznaczony stopień zużycia np. w bardzo dobrym stanie, w dobrym stanie – minimalne przetarcia, zarysowania itp.
Jeśli oferowany produkt jest nowy, za właściwe uznaje się podanie krótkiej informacji o powodzie sprzedaży;
E – proponowana cena z zaznaczeniem czy podlega ona negocjacji, jeśli to możliwe proszę także o podanie orientacyjnej ceny na rynku np. z internetu;
F – forma dostarczenia, rodzaj i koszt (Wysyłki, informacja czy możliwy jest odbiór osobisty.

7. Dozwolone jest umieszczanie zdjęcia oferowanego przedmiotu.

8. Bardzo Ważne!!! Jeśli dany przedmiot kupiliśmy, bądź sprzedaliśmy niezwłocznie informujemy o tym grupę krótką wiadomością o przykładowej treści:
Witam, Ala, Sprzedałam głośnik Creative na bluetooth. ogłoszenie nieaktualne”.

9. Administrator zobowiązuje się do tego, żeby najrzadziej co drugi dzień w okolicach godz. 7:00 umieszczać informację głosową bądź tekstową o aktualnie sprzedawanych produktach. Bardzo proszę o zwracanie uwagi na godzinę wysłania tej wiadomości. Będzie ona rozpoczynać się od zwrotu: „uwaga! Zestawienie aktualnie sprzedawanych i kupowanych przedmiotów!” (Nie dotyczy weekendów)
dziękuję.

10. Wszelkie pytania dotyczące kwestii technicznych oraz działania oferowanego przedmiotu proszę uprzejmie kierować do osoby, która go oferuje lub jest nim zainteresowana. Nie dopuszcza się rozmów na temat oferty na forum grupy.

11. Wszelkie ewentualne negocjacje dotyczące przedmiotu powinny być przeprowadzane w komunikacji prywatnej pomiędzy stronami zainteresowanymi sprzedażą, kupnem lub też zamianą.

12. Administrator grupy nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy niesprzedane, za nieodpowiedzialność sprzedających, kupujących i osób, które dokonują wymiany oferowanych przedmiotów.

13. Wszelkie spory dotyczące finalizacji bądź przebiegu transakcji, powinny być rozstrzygane prywatnie między stronami biorącymi udział w transakcji. Administrator nie będzie uczestniczył w mediacjach ani w rozwiązywaniu problemów.

14. Wszelkie sugestie dotyczące niniejszych zasad będą przyjmowane poprzez prywatny kontakt z administratorem grupy, najlepiej poprzez wiadomość prywatną na WhatsApp’ie.

15. Notoryczne nie przestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu będzie skutkowało dwoma ostrzeżeniami a następnie usunięciem z grupy bez możliwości do niej dołączenia przez rok od terminu usunięcia (przy założeniu, że niniejsza grupa będzie istnieć).

Wszystkim użytkownikom życzę przyjemnego i owocnego pobytu na grupie.

Piotr Tarasewicz

Powrót do listy grup na WhatsApp.